Faillissement aanvragen – Faillissement aanvraag voor MKB, BV en Eenmanszaak

Tegenwoordig komt het steeds vaker voor, bedrijven gaan failliet. Dit heeft vaak te maken met de financiële crisis. Faillissement ontstaat doordat bedrijven in financiële problemen verkeren. Ze moeten leningen afsluiten, krijgen schulden, kunnen de schulden niet meer betalen en gaan uiteindelijk failliet. Gelukkig hoeft in sommige gevallen een faillissement niet het definitieve einde van het bedrijf in te houden. Wanneer het bedrijf levensvatbaar genoeg is, kan het na faillissement worden voortgezet door middel van een doorstart. Hiervoor moet het bedrijf wel eerst failliet worden verklaard.

Een faillissement is een gerechtelijk beslag op het vermogen. De schuldenaar verliest in dit geval de zeggenschap over het vermogen. Zowel een natuurlijk persoon (eenmanszaak, maatschap, vof) als een rechtspersoon (bv, nv) kan failliet worden verklaard.

Hoe verloopt een faillissement?

Een faillissement bestaat uit een aantal verschillende stappen:

  • Naar de rechter. De rechter bepaalt of de faillissementsaanvraag terecht is.
  • Er wordt een curator aangesteld. De curator krijgt de controle over uw bedrijf en uw vermogen.
  • In deze fase bekijkt de curator welke schulden echt zijn en welke niet. Vervolgens worden er afspraken gemaakt met de schuldeisers over de terugbetaling.
  • Betalen van schuldeisers.
  • Einde faillissement.
  • Doorstart na een faillissement. In sommige gevallen kunt u een doorstart maken.

Wie dient een faillissement aan te vragen?

Een faillissement kan aangevraagd worden door verschillende partijen:

Uzelf. Faillissement kunt u zelf aanvragen wanneer u uw schulden niet meer kunt betalen. Dit doet u door een formulier in te vullen en het faillissement aan te geven bij de rechtbank. U dient wel bij de rechtbank aan te kunnen tonen dat u niet meer aan uw financiële verplichtingen kunt voldoen. Ook dient u de aanvraag mondeling toe te lichten. Als de rechter de aanvraag accepteert, wordt er een curator aangesteld.

Door anderen. Naast uzelf kunnen ook andere partijen uw faillissement aanvragen:

  • Uw schuldeisers: wanneer de schuldenaar de financiële afspraken al meerdere keren niet is nagekomen kunnen de schuldeisers het faillissement aanvragen. Dit is een effectief middel als andere oplossingen niet meer aan de orde zijn. Ook in dit geval vindt het aanvragen van een faillissement plaats bij de rechtbank. Hierbij gaat de procedure wel via een advocaat. Wel dienen er tenminste twee schuldeisers te zijn wanneer een faillissement wordt ingediend.
  • Het Openbaar Ministerie: het openbaar ministerie vraagt faillissement aan wanneer er sprake is van openbaar en algemeen belang, bijvoorbeeld als er iets is voorgevallen waarbij sprake is van veel gedupeerden.

De procedure wordt opgestart met een zogenaamd verzoekschrift. In dit verzoek wordt opgenomen wie de schuldenaar is, hoe de schuld is ontstaan en waarom er een faillissement wordt aangevraagd.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een faillissement? Of wilt u betrouwbaar en gespecialiseerd advies op dit gebied? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of maak een afspraak voor een adviesgesprek.

Landelijk netwerk met regio-adviseurs in:
Rotterdam, Middelburg, Amsterdam, Hoofddorp, Arnhem, Utrecht, Breda, Almere, Zwolle, Eindhoven, Maastricht, Weert, Groningen, Heerenveen, Hoogeveen, Apeldoorn, Leeuwarden, Alkmaar, Venlo, Zoetermeer

Voor een adviesgesprek
Bel nu 070 5680451