Faillissement aanvragen – Faillissement aanvraag voor MKB, BV en Eenmanszaak

Tegenwoordig komt het steeds vaker voor: bedrijven gaan failliet. Een faillissement komt voort uit opstapelende financiële problemen waarin een bedrijf verkeert. Om aan betalingen te blijven voldoen, moet er een lening worden afgesloten, ontstaan er schulden, kunnen schulden niet meer worden betaald en gaat het bedrijf uiteindelijk failliet. Als de schulden opstapelen kun je soms niet anders dan een faillissement aanvragen. Toch hoeft dit niet altijd het einde van de onderneming te betekenen. Als het bedrijf levensvatbaar genoeg is, kun je na het faillissement een doorstart maken. Voordat een doorstart mogelijk is, moet je bedrijf alsnog eerst failliet worden verklaard.

Een faillissement is een gerechtelijk beslag op het vermogen. De schuldenaar verliest in dit geval de zeggenschap over het vermogen. Zowel een natuurlijk persoon (eenmanszaak, maatschap of vof) als een rechtspersoon (besloten vennootschap of naamloze vennootschap) kan failliet worden verklaard.

Hoe verloopt een faillissement?

Een faillissement bestaat uit een aantal verschillende stappen:

  • Je gaat naar de rechter-commissaris. Met een gerechtelijke procedure bepaalt de rechter of de faillissementsaanvraag terecht is.
  • Er wordt een curator aangesteld. De curator krijgt de controle over uw bedrijf en uw vermogen.
  • In deze fase bekijkt de curator welke schulden echt zijn en welke niet. Vervolgens worden er afspraken gemaakt met de schuldeisers over de terugbetaling.
  • Schuldeisers worden betaald uit de nog beschikbare bedrijfsmiddelen en failliete boedel.
  • Het bedrijf wordt officieel failliet verklaard.
  • Doorstart na een faillissement. In sommige gevallen kun je een doorstart maken.

Wie kan een faillissement aanvragen?

Een faillissement kan aangevraagd worden door verschillende partijen:

Zelf.  Je kunt zelf je eigen faillissement aanvragen wanneer je de schulden niet meer kunt betalen. Dit doe je door een formulier in te vullen en het faillissement aan te geven bij de rechtbank. Je moet vervolgens bij de rechtbank aantonen dat je niet meer aan de financiële verplichtingen kunt voldoen. Nadat je een eigen faillissement aanvraagt, moet je dit mondeling kunnen toelichten. De rechter stelt vast of de faillissement aanvraag valide is. Nadat de rechter-commissaris de aanvraag accepteert, wordt er een curator aangesteld.

Door anderen. Naast dat je zelf een faillissement kunt aanvragen, kunnen ook andere partijen het faillissement  van je bedrijf aanvragen:

  • Schuldeisers: wanneer de schuldenaar de financiële afspraken al meerdere keren niet is nagekomen kunnen de schuldeisers het faillissement aanvragen. Dit is een effectief middel als andere oplossingen niet meer aan de orde zijn. Ook in dit geval vindt het aanvragen van een faillissement plaats bij de rechtbank. Hierbij gaat de procedure wel via een advocaat. Er moeten ten minste twee verschillende schuldeisers zijn om een faillissement aan te vragen.
  • Het Openbaar Ministerie: het openbaar ministerie vraagt faillissement aan wanneer er sprake is van openbaar en algemeen belang, bijvoorbeeld als er iets is voorgevallen waarbij sprake is van veel gedupeerden.

Na de aanvraag, wordt de procedure opgestart met een zogenaamd verzoekschrift. In dit verzoek wordt opgenomen wie de schuldenaar is, hoe de schuld is ontstaan en waarom er een faillissement wordt aangevraagd.

Faillissement aanvragen? Zo doe je dat op de best mogelijke manier

Als je onderneming failliet dreigt te gaan, komt er plots veel op je af en zit je middenin een turbulente tijd. Het is belangrijk om de juiste beslissingen te nemen, zodat je het faillissement op de best mogelijke manier afhandelt en mogelijk zelfs een doorstart kunt maken. Kun je wel wat hulp gebruiken bij het regelen van een faillissement? MKB Vooruit staat voor  je klaar. Wij zorgen voor een betrouwbaar en specialistisch advies, zodat je een faillissement op de best mogelijke manier afhandelt.

Nieuwsgierig naar wat we voor jou kunnen betekenen? Plan dan meteen een vrijblijvend adviesgesprek door te bellen naar 070 5680451