MKBVOORUIT

WHOA-regeling inzetten?

Waar de NOW-regeling een pleister is op de wonden van vele bedrijven, kan het versneld invoeren van de WHOA (wet homologatie onderhands akkoord) wel de uitkomst gaan bieden. De wet is bedoeld om meer ruimte te bieden voor het afwenden van een faillissement.

De WHOA maakt het mogelijk om een onderhands akkoord toch af te dwingen ook wanneer één crediteur dwarsligt terwijl de meerderheid van de crediteuren instemt. Nu kan een onderhands akkoord in een minnelijk traject, welke een bedrijf kan redden, alleen doorgaan wanneer alle crediteuren instemmen.

MKBVOORUIT

Adviesgesprek over WHOA?

WHOA als reorganisatie middel

WHOA als reorganisatie middel voor gezonde bedrijven die nu in de problemen komen. Bij toepassing van de WHOA is een bedrijf in 1e instantie zelf aan zet met het maken van een voorstel. De onderneming zal een plan moeten opstellen waarbij de crediteurenlast in kaart wordt gebracht en wordt ingedeeld in klassen. Die klassen van crediteuren moeten worden vastgesteld op objectieve gronden. Zo is de Belastingdienst een ander type crediteur dan de bank en zal een leverancier zonder zekerheid niet in dezelfde klasse worden ingedeeld als een leverancier met zekerheid.

De rechtbank toetst de formaliteiten en de inhoud van het voorstel. Als die conform de wet zijn, zal de rechtbank doorgaans het voorstel algemeen verbindend verklaren waardoor alle klassen gebonden zijn. De ondernemer kan de regeling daarna uitvoeren en daarmee het bedrijf worden gereorganiseerd zonder doorstart of faillissement.

Ook nu is een Onderhands akkoord mogelijk!

Ook nu al realiseert MKB Vooruit onderhandse akkoorden voor ondernemers die leiden tot een goede en zachte nieuwe start met behoud van het huidige bedrijf zonder dat een faillissement noodzakelijk is.

Kunnen wij u helpen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op: info@mkbvooruit.nl of bel: 070 5680451.

Administratie en advies