Adviesgesprek

De strategie van MKBvooruit is erop gericht om een faillissement te voorkomen en als dat niet meer mogelijk is, om doormiddel van een geregisseerd faillissement een doorstart te maken. Vooralsnog houden wij alle opties open. Tijdens een adviesgesprek zal dieper worden ingegaan op de feitelijke problematiek. De juristen van MKBvooruit kijken naar kansen en mogelijkheden, zowel financieel, juridisch maar ook bedrijfseconomisch. U moet geld kunnen verdienen om problemen op te lossen.

MKBvooruit.nl ondersteunt bedrijven met:

 1. Schulden en incasso embargo naar crediteuren voor een periode van 3 maanden, zodat u financieel op adem kunt komen.
 2. Het opstellen van een stappenplan om controle te krijgen over de ontstane problemen.
 3. Het uitvoeren van een schuldsaneringsplan (afkopen schuldeisers en belastingdienst) en/of het voorbereiden van geregisseerd faillissement met een doorstart.
 4. Verregaande kostenreducties doorvoeren zodat een (financieel) gezonde onderneming ontstaat.
 5. Mogelijkheden onderzoeken voor een herfinancieringen middels BBZ-krediet, microkrediet of crowdfunding. Daarnaast proberen wij informal investors te interesseren om uw bedrijf te (her)financieren.

Wij adviseren grote bedrijven met kleine problemen en kleine bedrijven met grote problemen. En omgekeerd natuurlijk. Dat kan een eenmanszaak of VOF zijn, maar uiteraard ook BV besloten vennootschappen met holdingconstructies en diverse werkmaatschappijen.

Om te kunnen bepalen of uw onderneming levensvatbaar is, is een adviesgesprek noodzakelijk. Dit is een adviesgesprek van maximaal 2 uur, bij u thuis of bij u op kantoor. De reden waarom wij dat adviesgesprek bij u thuis of bij u op kantoor doen is, omdat u dan alle stukken bij de hand kan hebben die relevant zijn om een degelijk advies uit te brengen. Tijdens dit adviesgesprek worden alle punten met u doorgenomen die van belang zijn voor uw onderneming en voor u als privé persoon. Voor het adviesgesprek betaalt u een bedrag van € 375,00 exclusief BTW.

Welke onderwerpen bespreken wij met u:

 • Doorgaan of stoppen. Hoe stoppen en hoe doorgaan?
 • De fiscus dreigt met beslag en wil veilen, wat te doen?
 • Een onderhands (crediteuren)akkoord hoe gaat dat?
 • Op welke manier kunnen crediteuren op afstand worden gehouden?
 • Heeft u een verdienmodel en kunt u ook echt geld verdienen?
 • Heeft u de juiste rechtsvorm (BV, eenmanszaak, VOF)?
 • Hoe snel gaat een doorstart?
 • Staat u persoonlijk borg voor het rekening courant krediet bij de bank?
 • Wat mag u van een curator verwachten?
 • Kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld?
 • Hoe financiert u de doorstart?

Het adviesgesprek is vrijblijvend en verplicht u tot niets. Aan u de keuze of u met ons verder wilt of niet.

 

Voor een adviesgesprek
Bel nu 085 0666699

Adviesgesprek aanvragen

Voor een adviesgesprek vult u onderstaand formulier in of u belt nu: 085 0666699


  Uw privacy gewaarborgd 100% vertrouwelijk