MKBVOORUIT

Schulden saneren en blijf een faillissement voor

Wanneer uw onderneming diep in de schulden zit, lijkt de situatie uitzichtloos. Toch zijn er vaak mogelijkheden om er weer uit te komen en een faillissement af te wenden. Door in gesprek te gaan met schuldeisers helpen we u tot een zo effectief mogelijke schuldregeling te komen.

MKB VOORUIT

Zo gaan we te werk

Hoe werkt het saneren van uw schulden?

Voordat we u helpen bij het saneren van uw schulden, bepalen we eerst samen welke koers we gaan varen. We maken hier een duidelijk plan van aanpak voor.

In de ideale situatie kunnen we uw schulden saneren en een faillissement voorkomen. Soms is een faillissement onvermijdelijk. In dat geval helpen we u om meteen na het faillissement een succesvolle doorstart te maken.

Het is belangrijk hier vooraf een pad voor te kiezen, zodat we onze houding tijdens onderhandelingen met schuldeisers kunnen aanpassen.

Zo gaan we te werk

Saneer schulden bij de bank

Het is belangrijk om uw financiële problemen zo vroeg mogelijk te communiceren met de bank. Dit kunt u zelf doen, maar het is verstandiger om hier hulp bij in te schakelen. Banken dreigen vaak met het opzeggen van uw krediet. Door hulp in te schakelen bij het saneren van uw schulden bij de bank, kunt u dit voorkomen.

Vaak is het mogelijk om uw schulden bij de bank af te kopen. Hoewel de onderhandelingen nooit soepel verlopen, krijgen we het toch in 40% van de gevallen voor elkaar dat de bank een voorstel tot finale kwijting accepteert.

Zo gaan we te werk

Saneer schulden bij crediteuren

Om uw schulden bij crediteuren te saneren, proberen we deze schulden eerst voor 3 tot 6 maanden te bevriezen. Dit geeft ons de tijd om met een gepaste regeling te komen. In de praktijk zien we dat veel crediteuren best bereid zijn om hieraan mee te werken.

In het plan van aanpak dat we voor u maken, nemen we vervolgens een voorstel richting de crediteuren op. Vaak gebeurt het saneren van schulden op één van de volgende manieren:

  1. U treft een betalingsregeling om de schulden in termijnen af te betalen
  2. U koopt de schulden af tegen een percentage van de totale schuld
  3. Uw onderneming gaat failliet en crediteuren krijgen uiteindelijk helemaal niets betaald


Wanneer u ons inschakelt voor het saneren van schulden, nemen we alle communicatie, onderhandelingen en afspraken met crediteuren voor u uit handen. Wij zorgen voor een goede regeling, zonder dat u zich in de strijd hoeft te mengen. Zo kunt u zich bezighouden met de toekomst van uw onderneming.

Zo gaan we te werk

Saneer schulden bij de belastingdienst

Onze ervaring leert dat het goed mogelijk is om afspraken te maken met de belastingdienst. Wel is het belangrijk dat u deze afspraken nakomt, zodat de vertrouwensrelatie in stand blijft.

Net als bij het saneren van schulden bij crediteuren, is het ook mogelijk om belastingschulden af te kopen. De belastingdienst gaat echter niet zomaar op dit voorstel in.

Onder bepaalde omstandigheden kan het zijn dat de belastingdienst water bij de wijn doet en een gedeelte van de schulden kwijtscheldt. Zo bestaat er een tijdelijke regeling voor het saneren van schulden van ondernemers die gedurende de coronacrisis in financiële nood zijn geraakt.

Licht aan het einde van de tunnel

Plan een adviesgesprek

Schulden Saneren