MKBVOORUIT

Doorstarten

Een faillissement kan het begin zijn van iets moois. Met een doorstart maakt u een frisse nieuwe start, zonder de ballast van het oude bedrijf. Samen maken we een plan van aanpak om uw doorstart op de juiste manier uit te voeren.

MKBVOORUIT
MKB VOORUIT

Administratie en advies

Een nette administratie ligt aan de basis van een gezonde bedrijfsvoering. Betrouwbare cijfers zijn essentieel om de prestaties van uw bedrijf te analyseren en om gegronde beslissingen te maken. Wij zorgen ervoor dat u op elk moment beschikt over betrouwbare cijfers, zodat u snel kunt ingrijpen of bijsturen.

Schulden saneren

Wanneer uw bedrijf diep in de schulden zit, lijkt de situatie uitzichtloos. Toch zijn er vaak mogelijkheden om weer uit de financiële problemen te komen. Wij helpen u om uw schulden te saneren en een faillissement af te wenden.

MKB VOORUIT
MKBVOORUIT

WHOA

Dankzij de Whoa-procedure kan de rechter een onderhands akkoord tussen een ondernemer en zijn schuldeiser goedkeuren, waarbij alle schuldeisers aan het akkoord gebonden worden. Zo kan voorkomen worden dat u failliet gaat doordat één schuldeiser dwarslicht.

BV opheffen

Als er geen activiteiten binnen het bedrijf (meer) plaatsvinden, kunt u de BV liquideren. Het opheffen van een BV vereist een gedegen voorbereiding, aanpak en uitvoering. Wij begeleiden u tijdens het gehele proces.

MKB vooruit