MKBVOORUIT

Wij komen naar u toe! Door heel het land.

Professionele hulp bij dreigend faillissement

Financiële problemen en oplopende schulden hoeven niet het einde van uw bedrijf te betekenen. Wij helpen u om een faillissement af te wenden of een succesvolle doorstart te maken.

MBK Vooruit

Licht aan het einde van de tunnel

Komen de volgende problemen u bekend voor?

 • U kunt de schuldeisers moeilijk of zelfs helemaal niet meer betalen
 • Uw achterstanden bij de belastingdienst en het pensioenfonds lopen steeds verder op
 • Crediteuren bellen constant over betaling – en voor bepaalde schuldeisers pakt u de telefoon het liefst helemaal niet meer op
 • Leveranciers willen alleen nog zaken doen als u vooruit betaalt
 • U kunt de lonen van uw werknemers niet meer betalen
 • Deurwaarders en advocaten bestoken u met incassobrieven
 • U heeft het gevoel grip op uw bedrijf te verliezen
 • Zowel fysiek als mentaal begint de situatie zijn tol te eisen en u bent opgebrand
 • U heeft rusteloze nachten en geen idee hoe u hier uit gaat komen.
Herkent u één of meerdere van deze problemen? Dan is het de hoogste tijd om meteen alle problemen op te lossen. Door nú actie te nemen, kunt u grotere uitdagingen voor blijven. Neem vandaag nog contact op met één van onze adviseurs op het gebied van insolventie en herstructurering voor het inplannen van een adviesgesprek en ga uw toekomst zorgeloos tegemoet.
Group 40

Adviesgesprek

Onze samenwerking begint altijd met een adviesgesprek. Tijdens dit gesprek nemen we de problemen van uw bedrijf onder de loep en bekijken we de mogelijkheden op financieel, juridisch en bedrijfseconomisch gebied. U komt er in dit gesprek meteen achter of uw bedrijf levensvatbaar is.

Group 40

Plan van aanpak

Elke situatie is uniek. Daarom ontvangt u van ons altijd een plan van aanpak dat speciaal is afgestemd op uw onderneming. In dit plan nemen we alle stappen op die we samen gaan zetten om alle problemen binnen uw onderneming op te lossen.

Group 40

Uitvoering

Op basis van het plan van aanpak gaan we samen aan de slag om uw onderneming uit deze lastige situatie te krijgen. We zetten de stappen die nodig zijn om een faillissement te voorkomen of helpen u een succesvolle doorstart te maken.

Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar van 08:00 tot 20:00 uur. Benut ons brede netwerk van accountants, adviseurs en juridische experts. Wij beschikken over meer dan 15 jaar ervaring, hiermee hebben wij al honderden bedrijven geholpen aan een beter toekomstperspectief.

Hoe kunnen we u helpen

Wij ontzorgen u, zodat u zich kunt focussen op de groei van uw bedrijf.

Group 41

Doorstarten

Maak een frisse nieuwe start, zonder de onnodige ballast van het oude bedrijf.

Herstructurering / Financiering

Verandert er iets in uw organisatie? Dan kan er een herstructurering nodig zijn.

Group 42

Schulden saneren

Door schulden te saneren krijgt u meer lucht binnen uw bedrijf en kunt u een faillissement afwenden.

Wat we doen

Wij bieden een nieuw toekomstperspectief voor bedrijven in zwaar weer

Een faillissement is niet het einde, maar juist een nieuw begin. Een ultieme kans om met een schone lei te beginnen. Zonder de financiële zorgen en met rust in uw hoofd. Wij worden er blij van wanneer we u weer perspectief kunnen bieden.

MKB VOORUIT
Joost Melis

Dreigend faillissement? Deze 4 tips helpen u op weg

Help! Het bedrijf waar je jarenlang hard aan hebt gewerkt, lijkt af te stormen op een dreigend faillissement. Deze situatie brengt een hoop kopzorgen met zich mee. Om nog maar te zwijgen over de honderden vragen waar je mee zit.

Want wat gebeurt er bij een dreigend faillissement? Wat staat je te wachten? Hoe kun je je voorbereiden? En bovenal: wat moet je wel en niet doen? Met de tips in dit artikel helpen we je alvast op weg.

Voordat je actie kunt nemen om een faillissement te voorkomen, is het belangrijk dat je weet hoe uw bedrijf er precies voorstaat. Het kan pijnlijk zijn om de cijfers onder ogen te zien, maar als je weet waar je staat, kun je ook betere beslissingen nemen.

Je bepaalt de gezondheid van je bedrijf door je liquiditeit te berekenen. Dat doe je door je vlottende activa (zoals voorraden, geld in de kas en debiteuren) in kaart te brengen.

Vervolgens bepaal je je solvabiliteit. Met solvabiliteit bedoelen we: in welke mate je onderneming in staat is om langlopende schuldeisers te betalen aan de hand van alle activa binnen het bedrijf. Je berekent de solvabiliteit door je eigen vermogen te delen door het totale bedrag aan schulden dat je hebt openstaan.

Wat is een goede solvabiliteit? In principe moet je in staat zijn om met het eigen vermogen minstens een kwart van de langlopende verplichtingen te kunnen voldoen.

Wanneer de financiële situatie helder in kaart is gebracht, is het tijd voor een bredere analyse. Belangrijke zaken die hierbij niet mogen ontbreken zijn:

 • Een inventarisatie van oplossingen die je al hebt geprobeerd en oplossingen die je nog niet hebt geprobeerd;
 • Een diagnose van welke problemen in het bedrijf de meeste prioriteit opeisen;
 • Een analyse van alle belanghebbenden.

Het doel van een probleemanalyse is om tot nieuwe inzichten te komen voor mogelijke oplossingen. Met deze oplossingen kun je het dreigende faillissement mogelijk alsnog afwenden. 

Zodra je zelf een duidelijk inzicht hebt in de financiële problemen van je bedrijf, is het slim om deskundige hulp in te schakelen. Iemand die met je meedenkt over verschillende oplossingen en helpt om het faillissement alsnog te voorkomen. 

Een faillissement dat op de loer ligt, brengt een hoop stress met zich mee. Iemand die als tussenpersoon kan optreden op momenten dat de stress even teveel wordt, kan een ware verademing zijn. Professionele hulp helpt om op korte termijn te overleven. 

Nog een actie die je kunt nemen, is openstaande debiteuren benaderen om zo snel mogelijk openstaande rekeningen te innen. Bekijk ook of je overbodige zaken in je inboedel hebt die verkocht kunnen worden. Om hier goede keuzes in te maken, kan een deskundige met je meekijken. 

Om je voor te bereiden op de toekomst van je bedrijf, maak je een ondernemingsplan. Of in het geval van een dreigend faillissement, een overlevingsplan. Je overlevingsplan is gericht op het maken van winst op korte termijn. Maak een plan voor de komende twee maanden. 

Het feit dat je bijna failliet gaat, betekent dat er iets niet helemaal goed gaat binnen het bedrijf. Je wilt daarom niet op dezelfde manier doorgaan als je bezig was. Bedenk daarom een nieuwe strategie, andere aanpak en pas je bedrijfsmodel aan. 

Een nieuwe strategie kan voor grote veranderingen zorgen binnen je bedrijf. Misschien moet je werknemers ontslaan of bepaalde afdelingen inperken. Er staat veel op het spel. Daarom is het belangrijk om voldoende aandacht te schenken aan het overlevingsplan.