MKBVOORUIT

Wat doet een curator bij faillissement?

Deel deze post

Wat doet een curator bij faillissement?

U nadert een faillissement en wilt weten waar u eigenlijk aan toe bent en met wie u eigenlijk te maken krijgt. Een van de personen met wie u in aanraking zult komen, is in dit geval de curator. Wie is deze persoon en aan wiens kant staat hij of zij nu eigenlijk?

Wat doet een curator?

Zolang u niet failliet bent, is er in principe nog niks aan de hand. Als u veel schulden hebt en een kantonrechter beslist dat er een bewindvoerder over u wordt aangesteld, dan zou dit nog geen probleem moeten zijn. U kunt de curator dan zien als een betrokkene die op uw financiële situatie en uw persoonlijke keuzes let.

Gaat u echter failliet, dan wordt de curator verantwoordelijk voor het bestuur en beheer van uw bedrijf. Ook zal de curator de reden(en) voor het faillissement onderzoeken, in opdracht van de rechter. Daarbij onderzoekt hij ook of er een doorstart mogelijk is.

Vragen die de curator tijdens zijn onderzoek stelt, zijn:

  • Welke handelingen zijn er vlak voor het faillissement verricht?
  • Wie is er privé aansprakelijk?
  • Hoe zit het met de financiële zaken van de rechtspersoon die failliet is gegaan?
  • Welke bezittingen en schulden heeft diegene?

De curator heeft daarmee als doel een compleet en grondig beeld te krijgen van de huidige status van het bedrijf. U bent verplicht volledig mee te werken met het onderzoek van de curator en mag geen informatie achterhouden.

De onderzoeksresultaten

De curator levert de resultaten van dit onderzoek in bij de rechter die u failliet heeft verklaard. In het traject dat daarna volgt, werkt de curator voor de crediteuren, ofwel de mensen waar u nog geld aan verschuldigd bent.

De kosten van een curator

Het salaris van de curator wordt betaald uit het actieve vermogen van het failliet verklaarde bedrijf. Ook als de curator hulp nodig heeft van bijvoorbeeld een accountant, worden die kosten uit het bedrijf gehaald. Belangrijk om te weten is dat de curator als eerste aanspraak maakt op dit vermogen, nog voor de Belastingdienst, UWV en schuldeisers.

Te vriend houden

De curator is een belangrijk persoon in het proces van faillissement en een eventuele doorstart. Het is belangrijk dat u te allen tijde begrip hebt voor de werkzaamheden van de curator, ook al vindt u het soms nog zo moeilijk of oneerlijk.

Als u namelijk een plan voor een doorstart wilt presenteren of samen met hem wil bespreken, is het belangrijk dat u op goede voet staat met de curator. Ook hij is immers gebaat bij een goede afloop en een snelle doorstart.

Meer informatie over de rol van een curator na faillissement en het regelen van een doorstart, vindt u op onze pagina ‘doorstarten‘. Op Justis vindt u een lijst met veelgestelde vragen rondom curatoren. Stevent u op faillissement af en heeft u advies of hulp nodig? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en we kijken hoe we u kunnen ondersteunen.

Meer nieuws