MKBVOORUIT

Wat gebeurt er als een bedrijf failliet is verklaard?

Deel deze post

Als een bedrijf financieel gezien het hoofd niet meer boven water kan houden, zal het failliet worden verklaard. Vervolgens bestaat er de mogelijkheid om onder een nieuwe bedrijfsnaam een doorstart te maken. Op deze manier worden de goede bedrijfsactiviteiten gecontinueerd, terwijl de minder goede aspecten verbeterd of weggelaten worden. Doorstart of niet, in beide gevallen zal het bedrijf eerst failliet verklaard moeten worden. Hierbij is de rechtsvorm van het bedrijf van groot belang. Zo hebben bedrijven met de rechtsvorm ‘eenmanszaak’ en ‘vof’ geen rechtspersoonlijkheid, waardoor de eigenaar persoonlijk aansprakelijk is voor de gemaakte schulden. Bij een besloten- of naamloze vennootschap is dit niet het geval. In dit artikel zetten we de procedure rondom een faillissement van een bedrijf overzichtelijk voor u op een rijtje.

Aanvraag faillissement

De eerste stap na de constatering dat het bedrijf de zaken financieel niet meer op orde kan krijgen, is de officiële aanvraag van faillissement bij de rechtbank. De rechtbank spreekt vervolgens het faillissement uit. Na de uitspraak van het faillissement wordt de eigenaar van een eenmanszaak of vof per direct handelingsonbekwaam. Voor de afwikkeling van de faillissementsprocedure stelt de rechter een curator en een rechter-commissaris aan.

Curator

De curator is als het ware een bemiddelaar tussen de belangen van de schuldenaar en de schuldeiser(s). Deze neemt de gehele financiële administratie van het gefailleerde bedrijf uit handen om de vereffening correct te laten verlopen. Ondanks dat een curator de financiën van het failliete bedrijf beheert, zal deze altijd neutraal zijn of haar beslissingen maken op basis van de wet. In het geval van een doorstart kan de schuldenaar ervoor kiezen om de schuld aan bepaalde schuldeisers ondanks het faillissement toch te voldoen, om namens het nieuwe bedrijf wederom een beroep op hen te kunnen doen.

Inlichten KVK en Staatscourant

Als de curator tot een financieel akkoord is gekomen en alle partijen een overeenstemming hebben bereikt, zal deze de taak op zich nemen van het inlichten van de KVK en de Staatscourant. Dit is een formele handeling die altijd uitgevoerd wordt bij een faillissement.

Wanneer een bedrijf dus failliet is verklaard bestaat de mogelijkheid om een doorstart te maken door de goede bedrijfsprocessen te continueren en de mindere te verbeteren. Mocht een succesvolle doorstart geen realistische mogelijkheid zijn, dan volgt na de aanvraag van het faillissement de formele procedure omtrent faillissement. Om de financiële zaken correct af te wikkelen wordt een onafhankelijke curator aangesteld door de rechter. Deze zal tevens de KVK en de Staatscourant verwittigen over het faillissement.

Meer nieuws