Wat is een turboliquidatie?

Het woord ‘turbo’ zegt het eigenlijk al. Een turboliquidatie is een snelle manier om een rechtspersoon te liquideren. Voordat dit mogelijk is worden de activiteiten gestaakt of overgedragen en de eventueel aanwezige activa verkocht. De vennootschap of stichting moet dus helemaal ‘leeg’ zijn voordat er tot deze vorm van liquidatie overgegaan wordt. Dit houdt in dat er GEEN baten zijn, enkel schulden. Vlak voordat de turboliquidatie plaatsvindt mogen er geen selectieve betalingen aan specifieke schuldeisers plaatsvinden om de baten te laten verdwijnen.

Voortbestaan kost geld

Wanneer een rechtspersoon toch blijft bestaan zonder dat er baten aanwezig zijn, dan kost dit jaarlijks alleen maar geld. U bent dan namelijk nog steeds verplicht om een btw-aangifte in te dienen en een jaarrekening op te stellen. Het is dan ook een logische stap om de vennootschap of stichting toch te beëindigen. Turboliquidaties zijn populair, meer dan driekwart van alle vennootschappen en stichtingen wordt op deze wijze opgeheven.

Hoe vindt de turboliquidatie plaats?

In het geval van een vennootschap wordt het besluit voor een turboliquidatie tijdens een algemene vergadering (van aandeelhouders) genomen. Wanneer dit is besloten houdt de vennootschap direct op te bestaan. In het geval van een stichting is dit een besluit van het bestuur. Een vereffeningstermijn na ontbinding ontbreekt, omdat door het ontbreken van baten niets meer te vereffenen is. Het moment van ontbinding valt in dat geval samen met het moment waarop de rechtspersoon ophoudt te bestaan. De BV wordt dan direct uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Als er schulden zijn

In de voorbereiding van een turboliquidatie kan er ook sprake zijn van een schuldensituatie. Er zijn in dit geval nog steeds mogelijkheden om de rechtspersoon te ontbinden, zonder vereffening. Dit is echter niet geheel zonder gevaar voor de aandeelhouders of bestuurders. Schuldeisers hebben de optie om via de rechtbank een verzoek te doen om de vereffening te heropenen of een faillissement aan te vragen. Dan moet deze wel kunnen aantonen dat er baten zijn of zijn te verwachten. Als dit niet gebeurt blijft de rechtspersoon ontbonden.

Voordelen en nadelen van een turboliquidatie

Een van de grootste voordelen van een turboliquidatie is dat het een heel snelle manier van liquideren is. Hiervoor is namelijk alleen het besluit nodig tijdens de algemene vergadering. De turboliquidatie wordt vaak toegepast en leidt zelden tot problemen. Is er sprake van een schuldensituatie en blijken er later toch baten te zijn? Dan kan de vennootschap heropend worden. Wanneer blijkt dat er misbruik is gemaakt van de turboliquidatie kunnen aandeelhouders of bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Herziening procedure turboliquidatie

In oktober 2019 zijn drie wijzigingen in de procedure van de turboliquidatie aangekondigd:

  • Het bestuur van de vennootschap is straks verplicht om een slotbalans op te stellen te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Een bestuursverklaring wordt toegevoegd, voorzien van een uitleg waarom baten ontbreken.
  • Het bestuur maakt in een landelijk dagblad bekend dat de rechtspersoon wordt ontbonden. Inclusief de vermelding dat de slotbalans met jaarrekening ter inzage ligt bij het handelsregister.
  • De jaarrekeningen over alle boekjaren zijn openbaar gemaakt voordat de rechtspersoon uit het handelsregister is uitgeschreven.

Deze wijzigingen moeten zorgen voor een betere bescherming van schuldeisers. Met deze nieuwe maatregelen krijgen schuldeisers de mogelijkheid om kennis te nemen van een liquidatie van een bv. Schuldeisers hebben op deze manier meer informatie om een goede afweging te maken of ze verzet willen aantekenen tegen de liquidatie. De wijzigingen kunnen voor aandeelhouders invloed hebben op de keuze tussen een reguliere liquidatie en een turboliquidatie. In de loop van 2020 wordt een wetsvoorstel over de invulling van deze wijzigingen gepubliceerd.

Hulp bij liquidatie of faillissement

MKBvooruit helpt ondernemers die dreigen failliet te gaan. Samen met u brengen we de financiële situatie in kaart en gaan aan de slag. We bespreken alle opties, van faillissement tot doorstart en financieringen.

Neem contact met ons op en plan een adviesgesprek in!