Wat is een turboliquidatie?

Deel deze post

Het woord ‘turbo’ zegt het eigenlijk al: een turboliquidatie is een snelle manier om een rechtspersoon te liquideren. Voordat dit mogelijk is worden de activiteiten gestaakt of overgedragen en de eventueel aanwezige activa verkocht. De vennootschap of stichting moet dus helemaal ‘leeg’ zijn voordat er tot deze vorm van liquidatie overgegaan wordt. 

Een turboliquidatie is enkel mogelijk als er géén baten meer zijn. Enkel de schulden zijn nog over in de onderneming. Daarnaast is het niet toegestaan om vlak voor de turboliquidatie selectieve betalingen aan specifieke schuldeisers te voldoen om de baten te laten verdwijnen.

Voortbestaan kost geld

Wanneer een rechtspersoon toch blijft bestaan zonder dat er baten aanwezig zijn, kost dit jaarlijks alleen maar geld. U bent dan namelijk nog steeds verplicht om een btw-aangifte in te dienen en een jaarrekening op te stellen. Daarom kan het een logische stap zijn om de vennootschap of stichting te beëindigen. Turboliquidaties zijn een populaire vorm om een rechtspersoon stop te zetten: meer dan driekwart van alle vennootschappen en stichtingen wordt op deze manier opgeheven.

Hoe vindt de turboliquidatie plaats?

Het besluit voor het stopzetten van een vennootschap wordt genomen tijdens een algemene vergadering met de aandeelhouders. Na het nemen van deze beslissing houdt de vennootschap direct op te bestaan. In het geval van een stichting is het stopzetten een besluit van het bestuur. 

Bij een turboliquidatie is geen vereffeningstermijn na ontbinding. Door het ontbreken van baten is er immers niets meer te vereffenen. Het moment van ontbinding valt in dat geval samen met het moment waarop de rechtspersoon ophoudt te bestaan. De BV wordt dan direct uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Als er schulden zijn

In de voorbereiding van een turboliquidatie kan er ook sprake zijn van een schuldensituatie. Er zijn in dit geval nog steeds mogelijkheden om de rechtspersoon te ontbinden, zonder vereffening. Dit is echter niet geheel zonder gevaar voor de aandeelhouders of bestuurders. Schuldeisers hebben de optie om via de rechtbank een verzoek te doen om de vereffening te heropenen of een faillissement aan te vragen. Dan moet deze wel kunnen aantonen dat er baten zijn of zijn te verwachten. Als dit niet gebeurt blijft de rechtspersoon ontbonden.

Voordelen en nadelen van een turboliquidatie

Een van de grootste voordelen van een turboliquidatie is dat het een heel snelle manier van liquideren is. Hiervoor is namelijk alleen het besluit nodig tijdens de algemene vergadering. De turboliquidatie wordt vaak toegepast en leidt zelden tot problemen. Is er sprake van een schuldensituatie en blijken er later toch baten te zijn? Dan kan de vennootschap heropend worden. Wanneer blijkt dat er misbruik is gemaakt van de turboliquidatie kunnen aandeelhouders of bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Herziening van de procedure voor turboliquidatie

Sinds oktober 2019 is de procedure van turboliquidaties wat veranderd. Er zijn in totaal drie wijzigingen:

  • Het bestuur van de vennootschap is verplicht om een slotbalans op te stellen en te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Hier moet ook een bestuursverklaring aan worden toegevoegd die uitlegt waarom baten ontbreken. 
  • Het bestuur moet in een landelijk dagblad bekendmaken dat de rechtspersoon wordt ontbonden. Hier moet bij vermeld worden dat de slotbalans ter inzage bij het handelsregister ligt. 
  • De jaarrekeningen over alle boekjaren moeten openbaar toegankelijk zijn voordat de rechtspersoon wordt uitgeschreven bij het handelsregister. 

Deze wijzigingen zijn bedoeld om schuldeisers beter te beschermen. Dankzij deze eisen krijgen schuldeisers de mogelijkheid om kennis te nemen van de liquidatie van een bv. Zo hebben zij meer informatie en kunnen zij voor zichzelf afwegen of het zin heeft verzet aan te tekenen tegen de liquidatie. Voor aandeelhouders kunnen de wetswijzigingen invloed hebben op de keuze tussen een reguliere liquidatie en een turboliquidatie.

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Naar verwachting zullen er in de nasleep van de coronacrisis veel bedrijfsbeëindigingen via turboliquidatie plaatsvinden. Deze toename aan turboliquidaties brengen een verhoogd risico op misbruik met zich mee. Daarom werd in 2021 de tijdelijke wet transparantie turboliquidatie voorgesteld. Hierdoor gelden er tijdelijk extra eisen bij een turboliquidatie. 

Volgens de tijdelijke wet transparantie turboliquidatie is het verplicht om binnen 10 dagen na ontbinding de volgende stukken te deponeren bij het handelsregister:

  1. Een balans en een staat van baten en lasten van het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden
  2. Een schriftelijke opgaven van redenen voor het ontbreken van baten op het tijdstip van ontbinding en niet betalen van schulden
  3. Een slotuitdelingslijst (als er voorafgaand aan de ontbinding betalingen nog betalingen zijn gedaan aan schuldeisers)
  4. Nog niet gepubliceerde eerdere jaarrekeningen

De wet is nog niet van kracht en het is ook nog onduidelijk wanneer de wet precies wordt ingevoerd. Vanwege het tijdelijke karakter gaat de wet waarschijnlijk voor twee jaar gelden, al zijn er ook nog mogelijkheden dat de wet definitief aanblijft.

Hulp bij liquidatie of faillissement

MKB Vooruit helpt ondernemers die failliet dreigen te gaan. Samen brengen we de financiële situatie in kaart en gaan aan de slag. We bespreken alle opties, van faillissement tot doorstart en financieringen.

Benieuwd wat we in jouw situatie kunnen doen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in via 070 5680451.


Veelgestelde vragen over turboliquidaties

Wat betekent turboliquidatie?

Bij een turboliquidatie kun je de ontbinding van een rechtspersoon snel afwikkelen, zonder dat er een vereffening nodig is. Dit bespaard veel tijd en geld. Het enige wat nodig is om een onderneming te ontbinden, is een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders of het bestuur. Nadat dit besluit is genomen, houdt de rechtspersoon direct op te bestaan. 

Waarom zou je een turboliquidatie doen?

Een turboliquidatie is de snelste manier om een bv, nv, stichting of ander rechtspersoon met of zonder schulden te beëindigen zonder op een faillissement over te gaan. Voor een turboliquidatie zijn slechts enkele administratieve handelingen nodig, zoals het deponeren van een slotbalans bij de Kamer van Koophandel, het openbaar maken van de boekjaren en het bekendmaken van het faillissement. 

Hoe lang duurt een turbo liquidatie?

Een turboliquidatie kan al in 5 dagen voltooid worden. Dit is echter alleen mogelijk als er geen bezittingen op de balans staan. Een reguliere liquidatieprocedure heeft gemiddeld een doorlooptijd van 2 of 3 maanden.

Meer nieuws