MKBVOORUIT

Faillissement aanvragen – BV, VOF en Eenmanszaak

Kampt jouw onderneming met opstapelende financiële problemen en komt er alsmaar geen licht aan de tunnel? Moet je leningen aangaan om aan betalingen te blijven voldoen? Lijken de schulden alsmaar te groeien? Dan kun je niets anders meer dan de harde waarheid onder ogen zien: misschien is het tijd om een faillissement aan te vragen. Een faillissement is een gerechtelijk beslag op het vermogen. De schuldenaar verliest in dit geval de zeggenschap over het vermogen. Zowel een natuurlijk persoon (eenmanszaak, maatschap of vof) als een rechtspersoon (besloten vennootschap of naamloze vennootschap) kan failliet worden verklaard

MKB vooruit

Faillissement aanvragen? Zo werkt dat!

Een faillissement bestaat uit een aantal stappen. Over het algemeen gaat het als volgt in zijn werk:

  • Je gaat naar de rechter-commissaris. Met een gerechtelijke procedure bepaalt de rechter of de faillissementsaanvraag terecht is.
  • Er wordt een curator aangesteld. De curator krijgt de controle over uw bedrijf en uw vermogen.
  • In deze fase bekijkt de curator welke schulden echt zijn en welke niet. Vervolgens worden er afspraken gemaakt met de schuldeisers over de terugbetaling.
  • Schuldeisers worden betaald uit de nog beschikbare bedrijfsmiddelen en failliete boedel.
  • Het bedrijf wordt officieel failliet verklaard.
  • Doorstart na een faillissement. In sommige gevallen kun je een doorstart maken.

Wat gebeurt er na je faillissement?

 

Een faillissement hoeft niet altijd het einde van de onderneming te betekenen. Als je bedrijf levensvatbaar genoeg is, kun je na het faillissement een doorstart maken. Voordat een doorstart mogelijk is, moet je alsnog eerst failliet worden verklaard.

Wie kan een faillissement aanvragen?

Er zijn verschillende partijen die een faillissement kunnen aanvragen:

1) Je vraagt zelf je eigen faillissement aan

Als je de schulden niet meer kunt betalen, kun je zelf je eigen faillissement aanvragen. Dit doe je door een formulier in te vullen en het faillissement aan te geven bij de rechtbank. Je moet vervolgens bij de rechtbank aantonen dat je niet meer aan de financiële verplichtingen kunt voldoen. 

Nadat je een eigen faillissement aanvraagt, moet je dit mondeling kunnen toelichten. De rechter stelt vast of de faillissement aanvraag valide is. Nadat de rechter-commissaris de aanvraag accepteert, wordt er een curator aangesteld.

2) Anderen vragen jouw faillissement aan

Naast dat jij je eigen faillissement kunt aanvragen, zijn er ook twee andere partijen die het faillissement van je bedrijf in gang kunnen zetten:

  • Schuldeisers: Wanneer je de financiële afspraken richting schuldeisers al meerdere keren niet bent nagekomen, kunnen je schuldeisers een faillissement aanvragen. Deze aanvraag vindt plaats via de rechtbank en er wordt ook een advocaat betrokken bij de procedure. Er moeten ten minste twee verschillende schuldeisers zijn om een faillissement aan te vragen. 
  • Het Openbaar Ministerie: Het openbaar ministerie vraagt een faillissement aan als er sprake is van openbaar en algemeen belang, bijvoorbeeld als er iets is voorgevallen waarbij sprake is van veel gedupeerden.

Na de faillissementsaanvraag, wordt de procedure opgestart met een zogenaamd verzoekschrift. In dit verzoek wordt opgenomen wie de schuldenaar is, hoe de schuld is ontstaan en waarom er een faillissement wordt aangevraagd.

Faillissement aanvragen? Zo doe je dat op de best mogelijke manier

Als je onderneming failliet dreigt te gaan, komt er plots veel op je af. Het is belangrijk om de juiste beslissingen te nemen, zodat je het faillissement op de best mogelijke manier afhandelt en mogelijk zelfs een doorstart kunt maken.

Kun je wel wat hulp gebruiken bij het regelen van een faillissement? MKB Vooruit staat voor je klaar. Wij zorgen voor een betrouwbaar en specialistisch advies. Ook kunnen we voor je in gesprek gaan met schuldeisers, de belastingdienst en de bank. Zodat jij jouw bedrijf op de best mogelijke manier afsluit óf de juiste basis legt voor een doorstart.