MKBVOORUIT

Wat gebeurt er als u persoonlijk failliet wordt verklaard?

Deel deze post

U bent persoonlijk failliet verklaard door de rechtbank. Uzelf of één van uw schuldeisers heeft hier een verzoek voor ingediend dat is gehonoreerd door een rechter. Ondanks dat het totaal aantal faillissementen in Nederland in 2015 sterk gedaald is krijgen jaarlijks veel mensen nog te maken met een persoonlijk faillissement. In sommige gevallen kan dat vergaande gevolgen hebben, zowel financieel als binnen het privéleven van de failliete persoon.  Daarnaast is niet voor iedereen duidelijk wat failliet zijn nu precies inhoudt en waar men vervolgens rekening mee dient te houden. Daarom proberen wij dat in dit artikel kort uit te leggen.

Failliet, en nu?

Wanneer u failliet verklaard bent wil dat zeggen dat u niet langer het recht heeft om te beschikken over geld of goederen. Wanneer de rechter een faillissement uitspreekt, wordt direct een curator benoemd. De curator is vanaf dat moment de persoon die het beheer voert over de bezittingen van de failliet. Dat betekent bijvoorbeeld dat u niet langer goederen mag verkopen zonder dat de curator hiervan op de hoogte is. Tegelijkertijd mag u bijvoorbeeld niet langer geld van uw spaarrekening zomaar uitgeven.

Wat kunt u doen?

Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak van de rechter kunt u in hoger beroep gaan. U heeft hiervoor 8 dagen vanaf de dag dat de uitspraak gedaan is door de rechter. Zorg er voor dat u in dat geval een advocaat inschakelt zodat u vervolgens goed op de hoogte bent van wat u wel en niet kunt doen. Uiteraard kunt u ook in overleg gaan met de curator om te bepalen hoe u de te betalen schulden gaat proberen af te lossen.

Administratie

De curator zal waarschijnlijk uw administratie in willen zien om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van hoe de zaken er voor staan. Probeer dit daarom zo inzichtelijk mogelijk te maken voor de curator. Dit bevordert de mogelijkheid om naar een zo goed mogelijke oplossing toe te werken.

Inboedel

De vraag die veel mensen stellen is wat er na een faillissement gebeurt met hun inboedel. In de wet is bepaald dat alle spullen die u nodig heeft voor uw dagelijks leven buiten het faillissement blijven. Denk hierbij aan een bed, stoelen, een tafel, voorraden van levensmiddelen etc. Op de overige boedel komt beslag te liggen. De curator kan deze goederen dus verkopen om zo uw schuldeisers af te betalen.

Inkomsten

Daarnaast vallen uw inkomsten ook onder het faillissement. De curator rekent een VLTB uit. Dit is een vrij te laten bedrag dat buiten het faillissement valt en waar u dus beschikking over blijft houden. Van dit bedrag kunt u maandelijkse verplichtingen zoals huur en verzekeringen betalen. Levensmiddelen en kleding dient u ook van dit bedrag te betalen.

Zoals u ziet kan een persoonlijk faillissement vergaande gevolgen hebben en zeer veel impact hebben op iemands privéleven. Bent u op zoek naar een professionele partij die u helpt bij het voorkomen van een faillissement óf een partij die u kan adviseren na een uitgesproken faillissement? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zoeken dan samen met u naar de beste oplossing!

Meer nieuws