Een faillissement aanvragen, hoe werkt dat?

Deel deze post

Iedere ondernemer en iedere organisatie, groot of klein, kan er mee te maken krijgen, een faillissement. Er zijn meerdere partijen die een faillissement aan kunnen vragen. Wanneer de rechter vervolgens beslist dat er geen vertrouwen meer is dat de organisatie nog langer haar schulden kan of wil betalen kun je failliet verklaard worden. Vanaf dat moment verliest u het recht over uw vermogen en wordt u handelingsonbekwaam verklaard. In sommige gevallen wilt u zelf een faillissement aanvragen. Maar hoe werkt dat nu eigenlijk?

Vooraf

Wanneer u zelf een faillissement aan wilt vragen dient u daarvoor een standaardprocedure te volgen. Deze procedure wordt gestart bij de rechtbank. U bent hierbij niet verplicht om een advocaat in te schakelen. U kunt een faillissement aanvragen wanneer u minimaal 2 schulden hebt bij 2 of meer schuldeisers. Is dit het geval? Dan kunt u beginnen met het formulier “eigen aangifte faillietverklaring” in te vullen. Ook zult u een aantal stukken bij dit formulier moeten voegen. Wanneer u dit gedaan hebt stuurt u alles in tweevoud op naar de rechtbank van uw regio. U kunt de documenten ook afgeven bij de centrale informatiebalie van de rechtbank. Op de officiële website van de rechtbank vindt u daarnaast nog veel meer informatie over rechtspraak, de rechtbank en faillissementen. Lees meer over het aanvragen van faillissement als BV, VOF en eenmanszaak.

De zitting

Vervolgens ontvangt u binnen enkele dagen een oproep van de rechtbank voor een zitting. Vaak vinden faillissementszittingen plaats op een vaste dag. Deze zitting is niet openbaar. Daarnaast bent u niet verplicht om te verschijnen op deze zitting al wordt dit over het algemeen sterk afgeraden. Wanneer u in gemeenschap van goederen getrouwd bent mag ook uw partner de zitting bijwonen. Wanneer uw partner hier niet voor kiest zult u de rechter een schriftelijke volmacht moeten overhandigen. Met een schriftelijke volmacht verklaart uw partner dat u de persoon bent die uw partner op dat moment vertegenwoordigt. De rechter controleert vervolgens tijdens de zitting of u aan de 3 voorwaarden van faillietverklaring voldoet. Deze voorwaarden zijn als volgt:

  • U heeft minstens twee schulden waarvan één schuld opeisbaar is.
  • U heeft minstens 2 schuldeisers.
  • U bent opgehouden met betalen.

De rechter doet vervolgens uitspraak over de zaak. Indien dit niet direct mogelijk is volgt de uitspraak binnen 8 dagen.

Wat nu?

Indien de rechter het verzoek toewijst bent u per direct failliet. Dit houdt in dat er beslag ligt op al uw bezittingen, met uitzondering van de eerste levensbehoeften. U verliest daarmee het beheer en de beschikking over uw vermogen. De rechter benoemt vervolgens een curator. Een curator is gespecialiseerd in het beheer voeren over de bezittingen van een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.

Naast een curator wordt er een rechter-commissaris toegewezen. Deze persoon houdt toezicht op de curator. De curator is vanaf nu de persoon die uw vermogen beheert. Uw post gaat rechtstreeks naar de curator. De curator behartigt alleen uw financiële- en zakelijke belangen.

Voorkomen is beter dan genezen, door op tijd in te grijpen kan in sommige gevallen een faillissement voorkomen worden. Bent u op zoek naar hulp omtrent het voorkomen van uw faillissement, bent u op zoek naar adviezen wanneer een faillissement niet langer te voorkomen is of wilt u een doorstart maken? Neem dan contact met ons op. Wij van MKBcrisisadvies zijn gespecialiseerd in crisissituaties en proberen, samen met u, tot een zo goed mogelijke oplossing te komen.

Meer nieuws