4 eigenschappen van een goede faillissementsadvocaat

Deel deze post

De periode rondom een faillissement is vaak erg chaotisch en ingewikkeld. Emotioneel is het een lastige periode door de ondergang van uw bedrijf. Daarnaast moet u contact onderhouden tussen diverse partijen, zoals een curator, bedrijfsadviseur, schuldeiser en misschien zelfs een advocaat. Een faillissementsadvocaat verdedigt de belangen van het (bijna) failliete bedrijf rondom de gerechtelijke procedure en hoort kennis te hebben van alle zaken met betrekking tot insolventierecht. Dit is recht omtrent faillissementen en surseances van betaling. Maar aan welke eigenschappen hoort een goede faillissementsadvocaat eigenlijk te voldoen?

1. Kennis insolventierecht en procedures

Allereerst is het van groot belang dat een faillissementsadvocaat alle kennis bezit omtrent insolventierecht. Ook hoort deze advocaat op de hoogte te zijn van de procedures die een gefailleerde zal moeten doorlopen. De faillissementsadvocaat moet de belangen van de cliënt zo goed mogelijk verdedigen door het toepassen van zijn of haar kennis op de situatie van het bedrijf. Hij of zij zal dus alle gegevens die een relevante rol van betekenis kunnen spelen tijdens het proces moeten verzamelen.

2. Winnaar

Ongeacht de ingewikkeldheid van de situatie is het de taak van de faillissementsadvocaat om een optimaal resultaat voor de cliënt te halen tijdens de gerechtelijke procedure. Insolventierecht advocaten moeten dus, net als andere advocaten, beschikken over een winnaarsmentaliteit om dit maximale resultaat te bewerkstelligen.

3. Communicatief duidelijk

Uiteraard moet een advocaat op een correcte manier kunnen communiceren met alle partijen tijdens het juridisch proces. Zo moet een advocaat de communicatie van de rechter en de tegenpartij op een juiste manier kunnen interpreteren en beantwoorden. Voor de cliënt is het echter belangrijk dat de soms ingewikkelde termen rondom de procedure op een begrijpelijke manier worden uitgelegd, waardoor deze begrijpt waar het bedrijf aan toe is. Een faillissementsadvocaat moet dus op verschillende niveaus duidelijk kunnen communiceren.

4. Realistisch

Ondanks dat een insolventierecht advocaat altijd behoort te streven naar een optimaal resultaat, is het voor de cliënt doorgaans fijn wanneer de advocaat op een realistische manier een beeld schetst van de opties en de consequenties hiervan voor het bedrijf van de cliënt. Zo weet de cliënt vooraf waar hij of zij aan toe is en komt deze niet plotseling voor verrassingen te staan bij de uitspraak van de rechter.

Naast de vereiste kennis van zaken rondom insolventierecht, is het dus ook van belang voor een faillissement advocaat dat hij of zij beschikt over de nodige persoonlijke eigenschappen, zoals een winnaarsmentaliteit en communicatieve vaardigheden. Daarnaast heeft een cliënt er baat bij wanneer deze een realistisch beeld voorgeschoteld krijgt met de mogelijkheden en consequenties voor het gefailleerde bedrijf.

Meer nieuws