MKBVOORUIT

Dreigend faillissement voorkomen: 5 tips om faillissement af te wenden

Deel deze post

Hoewel het aantal faillissementen sinds 7 jaar sterk aan het dalen is, verkeren nog steeds veel bedrijven in zwaar weer. Een dreigend faillissement kan op de loer liggen, maar op welke manieren kan dit voorkomen worden? Of kan een doorstart er misschien voor zorgen dat er weer winst gemaakt kan worden?

1. Maak een overlevingsplan

In een kritieke situatie is het belangrijk om zo snel mogelijk een goed overlevingsplan voor op de korte termijn op te stellen. Dit ondernemingsplan zal afwijken van het bestaande bedrijfsmodel, omdat het puur gericht is op de korte termijn en het voorkomen van een faillissement.

2. Verkorte betalingstermijn debiteuren

Communiceer naar eventuele debiteuren over de huidige situatie van het bedrijf, om vervolgens de mogelijkheden te bespreken met betrekking tot het verkorten van de betalingstermijn. Hierdoor heb je eerder beschikking over het geld waarmee schulden kunnen worden gesaneerd.

3. Schuldeisers op afstand houden

Vraag uitstel van betaling aan crediteuren en andere schuldeisers, zoals de Belastingdienst of de bank. Hierdoor heb je meer tijd om schulden weg te werken en verschaf je het bedrijf de nodige ruimte om het nieuwe ondernemingsplan uit te voeren. Uiteraard is het in dit geval belangrijk om op een goede manier te communiceren met de crediteuren, om hen zekerheid van betaling te kunnen garanderen. Het is raadzaam om de communicatie met betrekking tot betalingsafspraken met debiteuren en crediteuren over te laten aan een jurist.

4. Vergroot opbrengsten, verminder kosten

Kijk waar op korte termijn mogelijkheden liggen om opbrengsten te genereren, dan wel kosten te verminderen. De manieren om opbrengsten te genereren verschillen per bedrijf. Denk hierbij aan het stellen van een verkort betalingstermijn naar debiteuren of kortingsregelingen om de verkoop tijdelijk te stimuleren en zo op korte termijn meer opbrengsten te genereren. Daarnaast betekent het verminderen van kosten in veel gevallen het snijden in het personeelsbestand. Personeel is namelijk een vaste en vaak relatief grote kostenpost.

5. Doorstart

Overweeg de mogelijkheid om een doorstart te maken met het bedrijf. Begin met een schone lei, zonder de ballast van het vorige bedrijf en maak weer winst. Bij een doorstart is het heel belangrijk om een reële afweging te maken over de levensvatbaarheid van het nieuwe bedrijf. Zet de oorzaken waardoor het eerdere bedrijf failliet is gegaan goed op een rijtje en stel een ondernemingsplan op, waarin rekening wordt gehouden met de valkuilen van het eerdere bedrijf. Een doorstart maken is vrij complex, daarom is het raadzaam om na faillissement hulp in te schakelen van een crisisadviseur.

Wilt u hulp bij een van bovenstaande stappen of zoekt u meer informatie die u verder kan helpen? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Meer nieuws