MKBVOORUIT

5 redenen om bedrijfsadvies te vragen

Deel deze post

De gevolgen van de financiële crisis zijn nog steeds duidelijk te merken aan het aantal faillissementen van ondernemingen. Inmiddels neemt het aantal faillissementen gelukkig af, maar er zijn nog voldoende redenen voor ondernemers om bedrijfsadvies te vragen. Het is belangrijk om op tijd in te grijpen wanneer de cijfers teruglopen, want hierdoor kan serieuze ellende voorkomen worden. De volgende redenen kunnen aanleiding geven om bedrijfsadvies te vragen:

1. Dreigend faillissement afhouden

Wanneer faillissement dreigt is bedrijfsadvies meestal al aan de late kant. Toch kunnen er wel degelijk nuttige adviezen gegeven worden om zo goed mogelijk met de situatie om te gaan. Er zal een schuldsaneringsplan opgesteld worden en er wordt gekeken naar de levensvatbaarheid van het bedrijf in de toekomst. Waar ligt de oorzaak van het dreigende faillissement? Is een reorganisatie voldoende? Moet er een doorstart gemaakt worden? Al deze vragen rondom mogelijk faillissement kunnen beantwoord worden door een bedrijfsadviseur.

2. Doorstart

Na het technisch faillissement van een bedrijf kan met een goed nieuw plan de bedrijfsvoering toch door worden gezet onder een andere naam. Schuldeisers hebben vaak het nakijken bij een doorstart, maar zijn meestal wel op de hoogte van de nieuwe onderneming. Bij een doorstart dienen bepaalde crediteuren wel overgenomen te worden. Omdat hier nogal wat haken en ogen aan zitten, is het verstandig om bedrijfsadvies te vragen bij een doorstart.

3. Schuldsanering

Zonder een direct dreigend faillissement kan het toch voorkomen dat een plan opgesteld moet worden voor een onderneming om schulden op relatief korte termijn af te kunnen lossen. Voor het opstellen van dit plan kan deze onderneming gebruik maken van bedrijfsadvies. Zo zijn er mogelijkheden tot een incasso embargo naar crediteuren voor een periode van 3 maanden, kosten reducerende maatregelen, herfinancieringen en aanvraag voor uitstel van betaling.

4. Herstructurering organisatie

Ook voor het aanpakken van de oorzaak van de financiële problemen bij organisaties, is het verstandig om bedrijfsadvies te vragen. Moet het personeelsbestand gesaneerd worden? Moet er gereorganiseerd worden om minder kosten te maken of juist om meer opbrengsten te genereren? MKB Crisisadvies maakt aan de hand van een analyse een uitgewerkt plan, en helpt zo met de herstructurering van de organisatie.

5. Bedrijfswinst laten groeien

Naast de wat negatievere bovenstaande redenen om bedrijfsadvies te vragen, kan het natuurlijk ook dat een onderneming simpelweg meer winst wil genereren. Een bedrijfsadviesbureau kan na een analyse planmatig aangeven op welke manier dit doel daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

Er zijn dus diverse redenen om bedrijfsadvies te vragen. Of een onderneming nu op het randje van faillissement balanceert, juist goed draait, of zich ergens tussen deze twee uitersten bevindt, er is altijd ruimte voor verbetering. De aanbevelingen van een externe bedrijfsadviseur kunnen verfrissend zijn voor de organisatie, wat uiteindelijk kan leiden tot de gewenste of zelfs vereiste progressie.

Heeft u interesse in bedrijfsadvies of wilt u graag meer weten over de mogelijkheden van bedrijfsadvies? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Meer nieuws