Persoonlijk faillissement aanvragen: hoe werkt dat?

Deel deze post

De periode rondom een persoonlijk faillissement is vaak erg vervelend en de keuze om dit privé faillissement aan te vragen is vaak moeilijk. Soms is het echter de beste beslissing, ondanks de emotionele gevolgen die hieraan verbonden zitten. Een persoonlijk faillissement(ook wel privé of particulier genoemd) zorgt er namelijk voor dat de overheid toegang verleent tot het verkrijgen van financiële dienstverlening. Deze dienstverlener garandeert vervolgens binnen een relatief kort tijdsbestek een doorstart. Maar wat is nu de eerste te ondernemen stap bij de aanvraag van privé faillissement? En hoe ziet de rest van de procedure eruit?

Aanvraag en uitspraak persoonlijk faillissement

De eerste stap is het aanvragen van particulier faillissement. Dit faillissement moet aangevraagd worden bij de rechtbank. De rechtbank spreekt vervolgens het privé faillissement uit en stelt hierbij tevens een curator en een rechter-commissaris aan voor de afwikkeling van de procedure.

Handelingsonbekwaam

Na de uitspraak van de rechtbank wordt de persoon in kwestie handelingsonbekwaam. Deze verliest hierbij ook het recht over zijn of haar vermogen. De verantwoordelijkheid hierover komt volledig bij de curator te liggen.

Curator

De curator vervangt de persoon die failliet is als het ware bij de verdere vereffening van de schulden. Deze behartigt daarnaast de belangen van de schuldeisers. Een curator neemt dus de financiële administratie uit handen van degene die persoonlijk failliet is verklaard, maar zal altijd neutraal beslissingen maken om tot een overeenstemming tussen schuldenaar en schuldeiser te komen.

Zo is de curator naast vervanger van de schuldenaar ook verantwoordelijk voor de belangenbehartiging van de andere partij: de schuldeiser.

Verwittigen van de KVK en de Staatscourant

Wanneer de curator tot een akkoord is gekomen met betrekking tot de financiële verplichtingen tussen beide partijen, is de laatste taak van hem of haar het kenbaar maken van het privé faillissement bij zowel de Staatscourant als de Kamer van Koophandel.

Na het faillissement

De periode kort na het persoonlijk faillissement is mentaal vaak erg zwaar. Er moeten nieuwe inkomsten gegenereerd worden terwijl de gefailleerde in de meeste gevallen nauwelijks bezittingen over heeft. Daarom is het voor de gefailleerde raadzaam om ondersteuning te vragen bij een opvangcentrum. Hier kunnen specialisten uitzoeken wat de verstandigste stappen zijn, zodat de failliet verklaarde zijn of haar leven zo goed mogelijk voort kan zetten.

Vanaf het moment dat het uit blijkt te draaien op een persoonlijk faillissement is begeleiding of ondersteuning dus van groot belang. Door de ingewikkelde situatie en de directe persoonlijke gevolgen kan de gefailleerde het overzicht gemakkelijk kwijtraken, waardoor de negatieve gevolgen enkel groter zullen worden.

Wilt u hulp bij een van bovenstaande stappen of zoekt u meer informatie die u verder kan helpen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Meer nieuws