MKBVOORUIT

Hulp nodig bij faillissement als zzp’er?

Deel deze post

Een faillissement van je onderneming zal nooit een pretje zijn. Als zzp’er ben je, net als een eigenaar van een VOF, ook nog privé aansprakelijk voor de schulden van het bedrijf. Er kan dus beslag gelegd worden op je persoonlijke bezittingen. Door de grote gevolgen die een faillissement kan hebben is het belangrijk dat je, ondanks je lastige positie, de juiste keuzes maakt rondom een mogelijk faillissement.

Extern specialist of adviseur

Door de directe emotionele gevolgen van een faillissement van een eenmanszaak is het in veel gevallen aan te raden om een specialist of adviseur op het gebied van faillissementen in te schakelen. Deze kan met een frisse, neutrale blik kijken naar de staat waarin het bedrijf verkeert. Hij of zij zal een analyse maken van het probleem, de gezondheid van het bedrijf vaststellen en vervolgens een overlevingsplan opstellen, mocht dit tot de mogelijkheden behoren. Dit is echter geheel afhankelijk van de situatie waarin het bedrijf zich bevindt. Op basis van deze analyse wordt dus vastgesteld of het betreffende bedrijf nog levensvatbaar is of dat een faillissement, eventueel met doorstart, de verstandigste optie is.

Bedrijf blijkt levensvatbaar

Wanneer na analyse van de adviseur blijkt dat het bedrijf nog levensvatbaar is, zal de onderneming eerst de schuldsanering in moeten. Hiervoor zal een plan opgesteld worden om, in overleg met de schuldeisers, aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Ook zal er gekeken worden naar inkomsten die op korte termijn gegenereerd kunnen worden. Als de onderneming uit de schuldsanering is, kan een plan opgesteld worden om het bedrijf te herstructureren. Er zal een antwoord gevonden moeten worden op vragen als: wat was de oorzaak van de financiële problemen? En welke veranderingen moeten intern doorgevoerd worden om weer winst te genereren? Als een helder antwoord op deze vragen geformuleerd kan worden, ligt de basis er om de bedrijfswinst in de toekomst te laten groeien.

Procedure faillissement

Als blijkt dat een faillissement niet meer af te wenden is, zal het bedrijf de volgende procedure moeten doorlopen:

  • Aanvraag faillissement indienen bij de rechtbank
  • Uitspraak faillissement door de rechtbank
  • Eigenaar is handelingsonbekwaam
  • Aanstelling van een curator en een rechter-commissaris
  • Curator vervangt gefailleerde en is verantwoordelijk voor de vereffening van de schulden
  • Verwittigen van de KVK en de Staatscourant na overeenstemming over de schuldvereffening

Door de ingewikkelde situatie rondom een faillissement is het altijd aanbevolen om de hulp van een neutrale adviseur in te schakelen. Deze kan je helpen de juiste stappen te nemen in een lastige situatie.

Wilt u meer informatie over faillissement als zzp’er of heeft u interesse in een vrijblijvend adviesgesprek? Neem dan contact met ons op.

Meer nieuws