5 veelgestelde vragen over een persoonlijk faillissement aanvragen

Deel deze post

Structurele schulden en wanbetalingen leggen druk op uw financiële situatie. Wanneer die schulden en het aantal wanbetalingen blijven toenemen en er beslag wordt gelegd op uw spullen, ziet u misschien geen andere uitweg meer: wellicht is het wel het beste om een persoonlijk faillissement aan te vragen. Bij het maken van die keuze komen veel vragen in u op. In dit artikel beantwoorden we vijf van de meest gestelde vragen rondom privéfaillissement.

1. Wanneer vraagt u persoonlijk faillissement aan?

Wanneer u zelf geen enkel vertrouwen meer heeft in een gezonde financiële toekomst en verwacht dat de financiële problemen niet meer op te lossen zijn zonder hulp, kunt u zelf uw persoonlijk faillissement aanvragen.

De financiële problemen kunnen verschillende oorzaken hebben:

  • Uw bedrijf is failliet gegaan en u wordt mogelijk persoonlijk aansprakelijk gesteld
  • U heeft een restschuld vanuit uw woning met hypotheek
  • Na een scheiding

Naast uzelf kunnen ook anderen uw persoonlijk faillissement aanvragen. Dat kunnen bijvoorbeeld meerdere schuldeisers zijn die nog geld krijgen, maar ook het Openbaar Ministerie als publieke belangen worden geschaad (door bijvoorbeeld een hoge belastingschuld). Ook komt het voor dat de rechter zelf uw persoonlijk faillissement aanvraagt, bijvoorbeeld als de schuldsanering wordt ingetrokken volgens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) of bij intrekking van uitstel van betaling.

2. Hoe en waar vraagt u privefaillissement aan?

U vraagt uw privéfaillissement aan bij de rechtbank. Op Rechtspraak.nl vindt u bij welke rechtbank u moet zijn. Ook vindt u hier het formulier dat u moet invullen voor de aanvraag en leest u welke overige benodigde stukken u moet indienen bij de rechtbank.

Een advocaat is niet verplicht bij een faillissementsaanvraag. U kunt geen persoonlijk faillissement aanvragen als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft zonder dat uw partner toestemming en medewerking verleent bij de procedure.

3. Hoe verloopt de procedure vervolgens?

  1. De procedure start wanneer u uw faillissementsaanvraag indient bij de rechter.
  2. De rechter beoordeelt vervolgens of hij uw persoonlijk faillissement gaat uitspreken. Hij onderzoekt of iemand echt niet meer aan uw financiële verplichtingen kunt voldoen en of de persoon geen misbruik maakt van het faillissementsrecht.
  3. Wanneer de rechter de aanvraag goedkeurt, wordt het persoonlijk faillissement uitgesproken door de rechtbank.
  4. De rechter stelt vervolgens een rechter-commissaris en een curator aan. De faillietverklaarde persoon (ook wel ‘gefailleerde’) mag vanaf dat moment niet meer over zijn geld beschikken en wordt handelingsonbekwaam verklaard.
  5. De curator heeft als taak om de schulden te vereffenen en de belangen van de schuldeisers te behartigen. De gefailleerde is daar niet meer bij betrokken. Ook maakt de curator het privéfaillissement bekend bij de Kamer van Koophandel en de Staatscourant. De rechter-commissaris houdt toezicht op het werk van de curator.
  6. Het persoonlijk faillissement eindigt in een akkoord, met daarin in elk geval een schikking over de betaling van (een deel van) de schulden en eventuele kwijtschelding van overige schulden.

Belangrijk om te weten: bij een faillissement blijven de schulden aanwezig en hebben schuldeisers het recht om hun geld op te eisen. Pas bij het succesvol doorlopen van een schuldsaneringstraject schikt u met de schuldeisers en blijven de schulden niet meer openstaan.

4. Wat zijn de gevolgen van een persoonlijke faillissementsaanvraag?

Zoals we bij de vorige vraag uitlegden, blijven de schulden bij de schuldeisers staan zolang het faillissement ‘actief’ is. De curator gaat dit namens u op proberen te lossen samen met de schuldeisers. Als de zaak volledig is afgewikkeld, is het zaak om een nieuw leven op te bouwen en alle financiële zaken opnieuw in te richten. Daar komt vaak praktische en emotionele begeleiding bij kijken, omdat het behoorlijk moeilijk kan zijn om deze stappen te zetten na zo’n zware procedure.

5. Kunt u het faillissement nog afwenden?

Zelf uw persoonlijk faillissement aanvragen is niet altijd de beste en de laatste mogelijkheid. Praat daarom vooraf eens met een adviseur als MKBCrisisAdvies om te kijken of er nog andere oplossingen zijn en te bepalen hoe u het best in uw situatie kunt handelen. In een persoonlijk adviesgesprek kunnen we kijken of we het faillissement nog kunnen afwenden of, mocht het niet zo zijn, met een goede strategie de faillissementsprocedure te doorlopen.

Heeft u behoefte aan een vrijblijvend adviesgesprek? Bij MKBCrisisAdvies zit u nergens aan vast en bepaalt u zelf of u met ons verder wilt. U kunt ons bereiken door te bellen naar 070-5680451 of door een bericht achter te laten via de contactpagina.

Meer nieuws