MKBVOORUIT

Faillissement afwenden: dit staat je te doen

Deel deze post

Wanneer u met uw bedrijf in zwaar weer verkeerd kan er een hoop op u afkomen. Zowel zakelijk als persoonlijk is het vaak een lastige periode. Met een dreigend faillissement in aantocht is het echter zeer belangrijk om goed, helder en positief na te blijven denken. Op deze manier is de kans het grootst dat er oplossingen gevonden worden waarmee een eventueel faillissement afgewend zou kunnen worden. Om u hierbij te helpen hebben we een checklist opgesteld om een faillissement inderdaad af te wenden.

Breng uw bedrijfsuitvoering in beeld

Het eerste punt op de checklist is precies in beeld brengen wat er gebeurt in uw bedrijf en wat er dus voor zorgt/gezorgd heeft dat u in de positie terecht bent gekomen waar u nu in zit. Als u dit duidelijk in kaart heeft gebracht, kunt u zien waar er winst te behalen valt en op welke manier uw problemen wellicht op te lossen zijn. Maakt u simpelweg te veel kosten of brengt hetgeen dat u levert te weinig op? Uiteraard kunnen er nog veel meer andere redenen zijn. Probeer daarom kritisch te zijn en zo volledig mogelijk.

Bezuinigen

Een voor de hand liggende oplossing is natuurlijk bezuinigen. Wanneer u minder kosten maakt is de kans groot dat u er financieel op vooruit gaat. Bekijk echter goed waar u op bezuinigt. Probeer ervoor te zorgen dat uw bezuinigingen zo min mogelijk ongewenste gevolgen met zich mee brengen. Stel dat u een webwinkel runt en garandeert dat gekochte producten de volgende dag geleverd worden. Dan zal de levertijd uitstellen u vast en zeker geld besparen. De vraag is echter of uw klanten hier blij mee zijn en of de afzet hierdoor niet daalt.

Reorganisatie

Wanneer er structureel tekorten zijn binnen uw onderneming kan reorganisatie een optie zijn. Hiervoor dient u uw personeelsbestand grondig onder de loep te nemen. Welke afdelingen zijn er? Kunnen er bepaalde functies gecombineerd worden of zijn er afdelingen wellicht overbodig geworden door de komst van technologische ontwikkelingen? Op die manier kunnen kosten bespaard worden en kan er wellicht vele malen effectiever gewerkt worden.

Surseance van betaling

Dit houdt in dat u uitstel van betaling vraagt. Hiermee creëert u wat ruimte voor uzelf om aan uw betalingsverplichtingen te voldoen. Dit heeft natuurlijk alleen zin wanneer het aannemelijk is dat u in de toekomst wel aan uw verplichten kunt voldoen.

Mocht deze checklist u niet verder helpen dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. Wij kijken dan samen met u op welke andere mogelijke manieren we u verder kunnen helpen om een eventueel faillissement af te wenden.

Meer nieuws