MKBVOORUIT

Kun je je bedrijf beter wel of niet failliet laten verklaren?

Deel deze post

Het is de schrik voor ieder bedrijf en voor iedere ondernemer, een faillissement. U verkeert met uw bedrijf in zwaar weer en bent er niet zeker van of u de zaak weer op de rit kunt krijgen. Enerzijds heeft een faillissement grote gevolgen. Anderzijds kan doorgaan met uw dagelijkse bedrijfsuitoefening de schade wellicht alleen maar vergroten. In sommige gevallen is het daarom verstandiger om uw bedrijf failliet te laten verklaren. Maar hoe maakt u hierin een weloverwogen keuze? In dit artikel leggen wij het u uit aan de hand van de voor- en de nadelen van het zelf een faillissement aanvragen.

In het algemeen

Voor men een weloverwogen keuze kan maken om een bedrijf wel of niet failliet te laten gaan is het nodig om te weten wat een faillissement precies inhoudt. Wanneer je failliet verklaard wordt betekent dit dat je de zeggenschap en het beheer over je vermogen direct kwijtraakt. Het beheer van uw vermogen ligt vanaf dat moment in de handen van de curator. De curator is een door de rechter aangestelde persoon die vanaf dat moment zorg draagt voor de afhandeling van het faillissement.

Waarom wel failliet laten verklaren?

In sommige gevallen ziet u aankomen dat het bergafwaarts gaat met uw onderneming. De vraag naar uw product loopt om bepaalde redenen terug of u maakt simpelweg teveel kosten om rendabel te kunnen zijn. In dat geval kan het verstandiger zijn om zelf uw faillissement aan te vragen. Hiermee kunt u de stekker uit uw onderneming trekken voordat de schulden dusdanig groot worden dat deze later niet meer te betalen zijn. Wanneer u uw schulden na het faillissement gewoon af kunt betalen kunt u nadat dit gebeurd is direct verder met uw leven zonder dat u aan allerlei regels en verplichtingen gebonden bent die gepaard gaan met een faillissement.

Nadelen van een eigen aanvraag tot faillissement

Uiteraard zitten er ook enkele nadelen aan een aanvraag tot faillissement. Vanaf het moment dat u failliet verklaard wordt door de rechtbank verliest u de zeggenschap over uw vermogen. De tijd die verstrijkt tussen de uitspraak van het faillissement en de totale afwikkeling ervan bent u dus afhankelijk van de curator en kunt u niet zonder toestemming verder met uw werkzaamheden. U wordt namelijk handelingsonbekwaam verklaard. Gedurende deze periode kunt u niet op eigen initiatief zakelijke beslissingen maken

Indien u twijfelt over het zelf aanvragen van uw faillissement en u op zoek bent naar advies bent u bij ons aan het juiste adres. Wij van MKB crisisadvies kijken samen met u naar wat we voor u kunnen betekenen, welke mogelijkheden er voor u zijn en wat in uw situatie de beste oplossing is. Voor meer informatie of voor vragen kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

Meer nieuws