Hoe bereidt u zich voor op het zelf aanvragen van een faillissement?

Deel deze post

Jaarlijks worden er ongeveer vijfduizend faillissementen aangevraagd. Vaak wordt het aanvragen van een faillissement gebruikt als drukmiddel om openstaande schulden alsnog te betalen. Na het betalen van deze schulden zal de aanvraag weer worden ingetrokken. Gebeurt dit niet? Dan spreekt de rechtbank een definitief faillissement uit. Het aanvragen van een faillissement kan door vier partijen worden aangevraagd: de schuldeisers, het openbaar ministerie, de rechtbank en uzelf. Mocht het laatste bij u van toepassing zijn, lees dan vooral verder en kom erachter hoe u hierop zich het best kunt voorbereiden.

Faillissement en curator

Om te beginnen moeten we een duidelijk beeld schetsen over wat een faillissement precies inhoud. Een faillissement is een gerechtelijk beslag op vermogen. Een schuldenaar verliest hierbij zijn of haar zeggenschap over het vermogen. Het faillissement wordt uitgesproken door een rechtbank en zij stellen een curator en rechter-commissaris aan. Hierdoor krijgt de curator zeggenschap over al het vermogen van de schuldenaar. De rechtsvorm kan hier ook invloed op hebben, lees meer over het aanvragen van faillissement als een eenmanszaak, VOF of BV.

De taak van de curator is het beheer en vereffening van de inboedel. De curator behartigt de belangen van zowel de schuldenaar als de schuldeisers. De curator onderzoekt de inboedel en probeert vast te stellen wat de bezittingen en schulden zijn. Verder probeert de curator de aanwezige inboedel te verkopen en met de opbrengsten daarvan, de openstaande schulden te betalen.

Plichten voor failliet verklaarde

Als schuldenaar heeft u verschillende verplichtingen. Zo bestaan er een inlichtingsplichten waarbij u de curator zo spoedig mogelijk dient in te lichten over alle bedrijfsstukken en informatie die nodig zijn. In de faillissementswet staat vastgesteld dat de schuldenaar deze informatie moet verstrekken en dat hij/zij ook informatie moet verstrekken waar niet nadrukkelijk om is gevraagd. Met andere woorden; het is belangrijk dat uw administratie op orde is en u een zo compleet mogelijk informatiepakket aan de curator verstrekt. Tevens mag de schuldenaar zijn woonplaats en land verlaten niet verlaten zonder toestemming van de rechter-commissaris.

De bovenstaande twee plichten zijn enorm belangrijk. Dit omdat de schuldenaar in bewaring genomen kan worden, wanneer hij hieraan niet voldoet.

Financien

Het niet op orde hebben van de financiën is de meest voorkomende reden bij het aanvragen van een faillissement. Het kan daarom helpen om in de voorbereiding van uw faillissement de financiën zo goed mogelijk op orde te krijgen. Probeer te onderhandelen met schuldeisers of sluit een deal met de bank. Ook het benaderen van nieuwe financiële instellingen kan een oplossing zijn. Zij kunnen ervoor zorgen dat u beter een faillissement tegemoet gaat. Hierover kunt u zich het best laten informeren door een expert.
Mocht u hierna nog vragen hebben over het aanvragen van een faillissement, neem dan vooral een kijkje op onze website of neem contact met ons op. Zo kan er dieper worden ingegaan op uw probleem en kunnen wij u beter adviseren.

Meer nieuws