MKBVOORUIT

Nieuwe wetgeving beschermt schuldeisers bij turboliquidatie

Deel deze post

Op 14 maart 2023 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel “Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie” als hamerstuk afgedaan. Deze nieuwe wetgeving zal op korte termijn in werking treden en heeft als doel om schuldeisers beter te beschermen bij een zogenaamde “turboliquidatie”.

Wat is een turboliquidatie?

Een turboliquidatie is een snelle en efficiënte methode om een rechtspersoon met schulden, maar zonder baten, zonder vereffening te ontbinden. Het enige wat er hoeft te gebeuren, is dat de algemene vergadering van aandeelhouders een besluit tot ontbinding neemt. Er vindt verder geen afwikkeling plaats. 

Bij een turboliquidatie wordt de rechtspersoon als het ware “opgeruimd” zonder dat een vereffenaar of curator in het faillissement van de vennootschap betrokken is. Deze methode wordt veel gebruikt, maar kan ook worden misbruikt.

Verbetering van de positie van schuldeisers

Wanneer er een turboliquidatie plaatsvindt, komt het bij schuldeisers vaak als grote verrassing dat de rechtspersoon niet meer bestaat. Het bedrijf lijkt met de noorderzon vertrokken, terwijl de schulden nooit afbetaald zijn. 

Met de nieuwe wet wordt de positie van schuldeisers in een turboliquidatie verbeterd. Om het vertrouwen in de ontbinding zonder baten te vergroten, verplicht de wetgeving het bestuur om bij een beëindiging door middel van een turboliquidatie een slotbalans op te stellen en te deponeren. Hierbij moet het bestuur aangeven waarom er geen baten zijn en een slotuitdelingslijst bijvoegen. Als er nog ontbrekende jaarrekeningen zijn, moeten deze ook worden gedeponeerd.

De gedeponeerde stukken helpen om aan de bewijslast te voldoen in procedures. Schuldeisers kunnen deze stukken gebruiken om een beter beeld te krijgen van de financiële situatie van hun schuldenaar en kunnen beoordelen of er sprake is van betalingsonmacht of onregelmatigheden.

Bestuursverbod bij misbruik

Als onderdeel van de nieuwe wet kan er ook een bestuursverbod worden opgelegd voor maximaal vijf jaar. Dit verbod weerhoudt bestuurders ervan om als bestuurder of commissaris op te treden binnen andere rechtspersonen. Als bestuurders niet aan de deponeringsverplichting hebben voldaan of doelbewust één of meer schuldeisers hebben benadeeld, kunnen ze langs civielrechtelijke weg een bestuursverbod opgelegd krijgen.

Hulp bij het uitvoeren van een turboliquidatie

Overweeg je om een turboliquidatie toe te passen? Dan is het belangrijk dat je op de hoogte bent van deze nieuwe wetgeving en de gevolgen ervan. 

Besef je dat schuldeisers nu meer mogelijkheden hebben om de financiële situatie van hun schuldenaren te beoordelen. Bovendien kunnen ze alsnog een vereffening doen, het bestuur aansprakelijk stellen of een faillietverklaring van de betrokken rechtspersoon aanvragen. 

Bovendien kan het misbruiken van de turboliquidatie-regeling je als bestuurder zwaar komen te staan en kun je een bestuursverbod opgelegd krijgen. 

Daarom is het belangrijk dat een turboliquidatie op de juiste manier en met zorg wordt uitgevoerd. MKB Vooruit helpt je om alle zaken rondom de liquidatie te regelen. Wij ontzorgen je, zodat je jouw bedrijf met een gerust hart kunt beëindigen. 

Meer weten over hoe we je hierbij kunnen helpen? Neem gerust contact op door te bellen naar 070 5680451

Meer nieuws